ES PARAMA

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendina projektą „Ultragarso technologijų ir įrenginių tyrimai“

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendina projektą „Ultragarso technologijų ir įrenginių tyrimai“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tikslas – sukurtragarso įrenginius bei universalią UG keitiklių patikros įrangą.

 

Projekto metu planuojama sukurti UG keitiklių patikros įranga leis iš esmės optimizuoti UG keitiklių patikros procesą, dėl ko UG keitiklių patikra galės būti atliekama greičiau, pigiau, tikrinimo procesas reikalaus mažesnių išteklių.

Bendra projekto vertė – 884 532,71 Eur, projektui skiriama paramos suma – 494 124,31 Eur.

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendinaprojektą „Vienkartinių veido kaukių gamyba“

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendina projektą „Vienkartinių veidokaukių gamyba“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

Projekto tikslas – įsigyti ir įdiegti inovatyvią automatinę gamybinę įrangą asmens apsaugos priemonių (vienkartinių veido kaukių) gamybai.

           

Projekto metu įsigijus ir įdiegus automatinę vienkartinių veido kaukių gamybos įrangą planuojamos gaminti vienkartinės veido kaukės padės apsirūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis, kas yra labai svarbu kovai su COVID-19.

 

Bendra projekto vertė – 245 000,00 Eur, projektui skiriama paramos suma– 232 750,00 Eur.