ES PARAMA

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendina projektą „Ultragarso technologijų ir įrenginių tyrimai“

UAB „MEDELCOM INTERNATIONAL“ įgyvendina projektą „Ultragarso technologijų ir įrenginių tyrimai“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvius ultragarso įrenginius bei universalią UG keitiklių patikros įrangą.

 

Projekto metu planuojama sukurti UG keitiklių patikros įranga leis iš esmės optimizuoti UG keitiklių patikros procesą, dėl ko UG keitiklių patikra galės būti atliekama greičiau, pigiau, tikrinimo procesas reikalaus mažesnių išteklių.

Bendra projekto vertė – 884 532,71 Eur, projektui skiriama paramos suma – 494 124,31 Eur.